Element konstrukcyjny wózka

Element konstrukcyjny wózka
Element konstrukcyjny wózka– aplikacja natryskowa – użyty materiałl: podkład TELPOX P 170.